بخش کرونایی بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان در حال تکمیل شدن است/ مردم بیشتر از همیشه مراقب باشند/ بسیاری از افرادی که جان شان را از دست می‌دهند دیر به مراکز درمانی مراجعه کرده اند /عملکرد واکسیناسیون گروههای سنی تا تاریخ ۱۱ مرداد

دکتر شمی پور ضمن دعوت مجدد مردم و گروههای هدف به تسریع در انجام واکسیناسیون گفت: مردم برای دریافت واکسن