بیانیه انتقادی خانه احزاب استان خوزستان نسبت به عدم مديريت آب توسط دولت و مسئولان

 بسم  الله الرحمن الرحیم   در دو هفته اخیر به دلیل عدم مدیریت آب از سوی دستگاه های مسئول کشوری و کارگزاران دولت در استان خوزستان (متعاقب بخشی نگری از سوی دولتیان در دو دهه اخیر و به حاشیه راندن این استان از انتفاع ظرفیت های بی نظیرش ) و کاهش میزان خروجی آب از سدهای استان، متاسفانه زمین های حاصلخیز بسیاری از مناطق ، خشک گردید و معاش و معیشت دامداران و کشاورزان مناطق پایین دست و روستاهای حاشیه رودخانه ها ، با بحران کم آبی و تنش و تشنگی روبرو شد. خوشبختانه به موازات نارضایتی مردم از این وضعیت، در بیانیه ها و مصاحبه های شخصیت ها و تشکل ها، این مسئله از جنبه های فنی، علمی، کشاورزی و اقتصادی مورد بررسی و انتقاد مجدد قرار گرفت و هر کدام در ع ین حال، از اعتراضات مسالمت آمیز مردم حمایت کردند .   خانه احزاب خوزستان بنا به وظیفه ذاتی خود، که همان پایش و تقویت رابطه میان مردم و حکومت در بستری از فرآیندهای آرام، قانونی و پرهیز از خشونت است، از احزاب و نیروهای اجتماعی حاضر در خوزستان، می خواهد که در برقراری ارتباط مستمر با بدنه جامعه و شناخت مشکلات آنان، نهایت کوشش خویش را با هدف انتقال و انعکاس درخواست های مردم به دولت ها و مجموعه حاکمیت، بکار گرفته و از وزارت کشور نیز می خواهد تا هر چه سریعتر با تهیه و تصویب شیوه نامه و آیین نامه پیرامون ” تعیین سازوکار ها برای قانونمند کردن اعتراضات مردمی ” و ” نحوه حراست و حفاظت از جان و مال مردم در این اعتراضات ” برابر با قانون اساسی ، در احقاق حق مردم برای ابراز نارضایتی های خویش، عمل نمای د . روشن است که تعلل و عدم استفاده